Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Databáze pramenů k problematice politických represí vůči čs. občanům a krajanům v Sovětském svazu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program NAKI III - program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030

 • Veřejná soutěž

  SMK02023DH001

 • Hlavní účastníci

  Ústav pro studium totalitních režimů<br>Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  073/2023/OVV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The database of the historical sources concerning political repressions against Czechoslovakian citizens and compatriots in the Soviet Union

 • Anotace anglicky

  The main goal is to overcome the limits of research on political repression against Czechoslovakian (CS) citizens and compatriots in the USSR caused by the unavailability and fragmentation of sources in post-Soviet, Czech (CZ) and Slovak (SK) archives and memory organizations. The aim is to create a database of these sources, make it available to the public and ensure its preservation. The core of the project is: a) Development of software for the creation of a public database of sources – esp. software for OCR of scanned documents, software for named entity detection and also GUI and DB management tools. The database of sources will contain more than 1.5 mil. pages of documents of the Soviet security authorities OGPU-NKVD-NKGB-MGB-MVD- KGB (hereinafter NKVD-KGB) from post-Soviet archives, materials from CZ and SK archives, interviews with witnesses from oral historical collections, image materials, etc. A minimum of 250,000 NKVD-KGB text and photo documents will be digitized and made available to the public within the project. Those will be the ones that have not yet been obtained from the Ukrainian archives in previous projects due to capacity and financial reason and also due to the outbreak of the war in 2022. A minimum of 50,000 documents will be digitized in the CZ and SK archives All collected sources will be annotated manually or automatically and used further within the project. Other goals include: b) Creation of an interactive map showing the repression of Czechs and CS citizens in the former USSR in the years 1917-1956 (about 10,000 people - in a number of layers according to nationality, place of birth, residence, etc.), but also information about individual camps and prisons, etc. c) Creation of the database of the CS victims of Soviet repression on the basis of searches of investigation files of the NKVD-KGB, documents from other archives as well as translation of databases of victims.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50804 - Library science

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AB - Dějiny<br>AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>IN - Informatika

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2027

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MK0-DH-R

 • Datum dodání záznamu

  2. 3. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  29 682 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  29 682 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč