Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

scienceZOOM2 popularizace VaV

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Rektorát

 • Druh soutěže

  OP - Operační program EU

 • Číslo smlouvy

  CZ.1.07/2.3.00/45.0002

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  scienceZOOM2 R&D popularisation

 • Anotace anglicky

  The project is aimed at systematization, professionalization, integration and implementation of selected activities leading to popularizing R & D science and technology and its benefit to society; the promotion, development and innovation systematic workwith people interested in R & D work.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IF - Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací

 • CEP - hlavní obor

  BA - Obecná matematika

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10101 - Pure mathematics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Hlavním cílem projektu byla systematická příprava lidských zdrojů pro metodickou podporu oblasti přírodovědného a technického vzdělávání u žadatele, partnerů a vybraných zapojených organizací a prostřednictvím interaktivních akcí podnícení zájmu o VaV. Byly realizovány tyto aktivity: Příměstské tábory, Badatelské kluby, Workshopy, Vytváření sítí v rámci podpory badatelsky orientované výuky.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2014

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2015

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  6. 10. 2015

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP16-MSM-EE-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  27. 9. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  20 347 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  20 347 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč