Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
FW01010096

Vysokotlaké horizontálně dělené čerpadlo do extrémních podmínek s využitím technologie “digitálního dvojčete“

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  TREND

 • Veřejná soutěž

  TREND 1 (STA02019FW010)

 • Hlavní účastníci

  SIGMA GROUP a.s.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  FW01010096 - Dodatek 1 ke smlouvě

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Extremely high pressure horizontal split pump using "digital twin" technology

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is the research and development of a functional sample of high-speed horizontal division into extreme conditions according to API type BB3 and "digital twin" technology. As a whole, this combination will bring better operational performance and reduced service costs. In the medium and long term, this means that these are the best options and the price / performance ratio, by increasing the competitiveness of the stakeholders. Framework project framework will be a research framework within the framework of a framework will be created to create a digital twin designed pump.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20702 - Petroleum engineering (fuel, oils)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20301 - Mechanical engineering

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10503 - Water resources

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  DA - Hydrologie a limnologie<br>DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí<br>JR - Ostatní strojírenství<br>JT - Pohon, motory a paliva

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 2. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-FW-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  50 443 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  34 929 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  15 513 tis. Kč