Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
FW01010195

Pokročilé výrobní technologie pro strategické využití a skladování vedlejších energetických produktů (VEP)

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  TREND

 • Veřejná soutěž

  TREND 1 (STA02019FW010)

 • Hlavní účastníci

  ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  FW01010195 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Advanced and inovative processing technologies for strategic utilization and storing of coal combustion products (CCPs)

 • Anotace anglicky

  The main goal of the project is to design advanced treatment technology what can adapt solid material residues from the coal combustion process to high and stabile quality according market and technical standards needs. With respect to EU strategy of raw material policy and greening of industry is very relevant to process coal combustion residues to advanced materials, classifiable according to harmonized standards and legislation for construction products, materials and structures, then thereby rapidly increasing its utility value. Next aim of the project is to propose an appropriate procedure for the assessment system, management and evaluation of energy by-products that cannot be used according to harmonized standards. It will be necessary to establish requirements.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  20501 - Materials engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20101 - Civil engineering

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20505 - Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  JG - Hutnictví, kovové materiály<br>JI - Kompositní materiály<br>JN - Stavebnictví<br>JP - Průmyslové procesy a zpracování

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-FW-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  79 845 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  52 775 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  27 331 tis. Kč