Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
FW06010094

Pokročilé epoxidové kompozity s boranovými sloučeninami

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  TREND

 • Veřejná soutěž

  STA02023FW060

 • Hlavní účastníci

  Katchem spol. s r. o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  FW06010094 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  New epoxy composites - improving the properties of epoxy composites used in aviation

 • Anotace anglicky

  The project is focused on the development and subsequent production of composite coatings and modified matrices for fiber reinforced polymers with improved properties due to the content of boron compounds in the polymer matrices. The new material will exhibit: mechanical properties high above the glass transition (Tg) of the epoxy matrix, increased thermal conductivity, chemical and corrosion resistance, hydrophobicity, increased heat resistance and reduced flammability, improved abrasion and reduced friction. The project will result in a functional sample of polyborazylene as a filler in polymer matrices and a functional sample of a new composite epoxy mixture based on it. Proven technology of preparation will be designed for both materials.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20505 - Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10402 - Inorganic and nuclear chemistry

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10404 - Polymer science

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CA - Anorganická chemie<br>CD - Makromolekulární chemie<br>CH - Jaderná a kvantová chemie, fotochemie<br>JI - Kompositní materiály

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2025

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-FW-R

 • Datum dodání záznamu

  6. 3. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  14 280 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  9 326 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  4 954 tis. Kč