Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
FW06010527

Nová generace nanostrukturovaných skládaných filtrů pro kolektivní a osobní ochranu obyvatelstva

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  TREND

 • Veřejná soutěž

  STA02023FW060

 • Hlavní účastníci

  SPUR a.s.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  FW06010527 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  A new generation of nanostructured pleated filters for collective and personal protection of the population

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is research, development, scale-up and production of advanced next-generation filtration materials containing a layer of polymer nanofibers with good pleatability to the filters, both for personal protection masks and for collective protection technologies (ventilation, air conditioning, etc.). The filter material for the high-efficiency filter for personal protection masks will have a low pressure drop (around 150 Pa at air flow rate of 30 l/min and face velocity of 5.2 cm/s) and a high filtration efficiency in the MPPS region of 99,995 %. At the same time, it will have an antimicrobial effect due to the modification of the polymeric material of the filter directly in the mass, so that there will be no unwanted release of the antimicrobial additive during the use.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10404 - Polymer science

 • OECD FORD - vedlejší obor

  21001 - Nano-materials (production and properties)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  21002 - Nano-processes (applications on nano-scale); (biomaterials to be 2.9)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CD - Makromolekulární chemie<br>JJ - Ostatní materiály

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2025

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-FW-R

 • Datum dodání záznamu

  9. 3. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  29 365 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  19 593 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  9 772 tis. Kč