Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Proč mají tropické lesy více druhů hmyzích herbivorů a parazitoidů než lesy mírného pásma?

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 18 (SGA0201400001)

 • Hlavní účastníci

  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.<br>Ostravská univerzita / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  14-04258S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Why are there more species of insect herbivores and parasitoids in tropical than temperate forests?

 • Anotace anglicky

  How can so many species coexist in tropical, but not temperate, forests? We will examine this fundamental question using a new analytical approach to compare the first plot-based tri-trophic (plant-herbivore-parasitoid) quantitative food webs assembled by uniform sampling from replicated 0.1 ha plots in tropical Papua New Guinea and temperate Europe and Japan. We will use a new rarefaction method to evaluate competing hypotheses that herbivore diversity is driven by latitudinal variation in either the diversity of plants, or the host specificity of herbivores, or the diversity and host specificity of their parasitoids. The study will thus quantify the importance of key plant (bottom-up) and parasitoid (top-down) drivers of latitudinal trends in herbivore community structure. It also aims to resolve the current controversy on the existence of latitudinal trends in herbivore host specificity, important because the role of herbivores as density-dependent mortality agents maintaining diversity in plant communities depends on their specificity.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  EH - Ekologie – společenstva

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10618 - Ecology<br>10619 - Biodiversity conservation

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt přinesl cenné poznatky týkající se trendů v hostitelské specializaci a predačním tlaku od lesů mírného pásma směrem do tropů. Výsledky umožní lépe pochopit záhadu vysoké biologické diverzity v tropech. Výsledky jsou adekvátní, pouze jeden výsledek je omylem uveden 2x. Většina výstupů není výstupem pouze tohoto projetu, ale je výsledkem rozsáhlejší obvykle mezinárodní spolupráce.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2016

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  6. 5. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP17-GA0-GA-U/03:1

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  15 244 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  14 344 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  900 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč