Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Variabilita technologie neolitické keramiky jako ukazatel sociální identity

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 18 (SGA0201400001)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.<br>Univerzita Hradec Králové / Filozofická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  14-07062S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Variability of Neolithic pottery technology as a marker of social identity

 • Anotace anglicky

  This project focuses on the interpretation of pottery technology variability as a reflection of past social identities within the Early Neolithic society. This study is based on the anthropological approach (Roux 2010). Pottery fabrication techniques reflect spatial patterns and resist the temporal fluctuations because of the process of learning, which make an affinity to the past social identities. The applied approach combines macroscopic analysis of fabrication techniques and microscopic study of petrographic composition together with geochemical analysis of the ceramic paste and other methods. We will focus on three different levels of the supposed technological diversity: intra-site, regional and macro-scale. At the intra-site scale we will study LBK pottery assemblage from the settlement site Bylany. At the regional scale, we will analyse samples from the sites from the Kutna Hora region. Technological diversity of the LBK pottery from Bohemia will be compared to Sachsen and the Paris Basin at the macro-geographical scale.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt je možné považovat za úspěšně splněný. Přinesl cenné výsledky k metodice identifikace technologie výroby a výpalu a chronologickému vývoji technik lineární keramiky a poskytl významné mezinárodní studie. Do projektu byli zapojeni mladí vědci, kteří mají výrazný podíl na vykázaných výstupech. Panel neshledal žádné nedostatky ve financování.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2014

 • Ukončení řešení

  5. 12. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  5. 4. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 6. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 208 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 208 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč