Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Legitimizace stereotypů v české společnosti - ověření a integrace teoretických konceptů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 18 (SGA0201400001)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Pedagogická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  14-22000S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Legitimizing the stereotypes in Czech society - Verification and Integration of Theoretical Concepts

 • Anotace anglicky

  The research is focused on the issue: How people use the stereotypes toward certain social categories for legitimization of their position in society? Theoretical concepts include Stereotype Content Model, Protestant Work Ethics and Generalized Prejudice. Data are collected from 800 persons by several methods. The research includes five phases.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AN - Psychologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50101 - Psychology (including human - machine relations)<br>50102 - Psychology, special (including therapy for learning, speech, hearing, visual and other physical and mental disabilities);<br>50103 - Cognitive sciences

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Přínos spočívá v rozpracování teorie stereotypů a nových měřících nástrojů. Závěrečná karta obsahuje adekvátní popis výstupů. Projekt byl příležitostí k zapojení studentů pod supervizí členů týmu. Výstupy jsou v souladu s plánovanými cíli. Nenaplněna byla ambice publikovat některé z výstupů v mezinárodních časopisech. Nebylo upraveno přiřazení jednoho z výstupů do adekvátní kategorie.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2014

 • Ukončení řešení

  5. 12. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  5. 4. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 6. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 379 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 379 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč