Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

De facto státy v severní Eurasii v kontextu ruské zahraniční politiky

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 19 (SGA0201500001)

 • Hlavní účastníci

  Ostravská univerzita / Přírodovědecká fakulta<br>Univerzita Karlova / Fakulta sociálních věd

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  15-09249S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  De Facto States in Northern Eurasia in the Context of Russian Foreign Policy

 • Anotace anglicky

  The proposed project deals with de facto states, i.e. political entities that do have inner sovereignty, but whose external sovereignty is reduced because of limited or completely missing international recognition. De facto states in the Post-Soviet area are the principal subjects of the research. The research includes cases of de facto states that existed within the process of formation of the USSR, temporary de facto states after USSR dissolution and the conflicts that had been on the point of forming de facto states, but were eventually solved. Individual research tracks focus on historical de facto states, position of de facto states in the international system and their relations with mother countries and patron states, their legitimisation strategies and internal politics. A considerable part of the research is based on field research in currently existing de facto states.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AD - Politologie a politické vědy

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50601 - Political science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt svým rozsahem, úrovní a počtem publikačních výstupů, mezinárodním potenciálem a dopady posouvá vědění a poznání ve svém oboru. V rámci plnění bylo vypracováno velké množství kvalitních výstupů na mezinárodní úrovni. Díky tématu a šíři zpracování jsou výsledky výzkumu uplatnitelné i v dalších oborech.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2015

 • Ukončení řešení

  29. 11. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  4. 5. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  2. 7. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 540 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 540 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč