Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Stavební struktury, areály aktivit a organizace sídelního prostoru na mladoneolitických sídelních areálech (5000/4900 – 4500/4400 př. n. l.)

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 19 (SGA0201500001)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  15-16963S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Building Structures, Activity Areas and the Site Layouts of the Late Neolithic Settlement Areas (5000/4900 – 4500/4400 BC)

 • Anotace anglicky

  The study will focus primarily on the Neolithic settlement areas from the Stroked Pottery culture (STK; approx. 5000 BC - 4400 cal BC) uncovered during large scale excavations. Spatial distribution of the settlement area, including longhouses, storage features, production features and features with presumed socio-ritual function, and localisation of areas of different activities may indicate the structure (social, gender, etc.) of Neolithic society. The anticipated result of the project is obtaining understanding of the variations between the structures of the Neolithic settlements and also understanding their original form, function, maintenance methods and their cessation. The answers to these questions and subsequent study of the mutual spatial and chronological relations between buildings and other activity areas at different types of settlements (with rondels and without rondels) will lead us to interpretative models of the social structure of the settlements.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt splnil deklarované cíle, tj. komparaci sídlišť s rondely a bez rondelů v 1. pol. 5. tis. BC. Vyzvednout lze širokou mezinárodní spolupráci, zapojení doktorandů a vytvoření perspektivního badatelského týmu. Předložené výstupy jsou vysoce kvalitní a mají mezinárodní přesah. Čerpání finančních prostředků proběhlo v souladu s odsouhlasenými požadavky.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2015

 • Ukončení řešení

  29. 11. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  17. 3. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  2. 7. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 404 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 404 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč