Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Výzkum sociálně-prostorové difúze projektů obnovitelné energie v České republice: poučení pro adaptivní governanci energetického přechodu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 20 (SGA0201600001)

 • Hlavní účastníci

  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  16-04483S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Exploring social-spatial diffusion of renewable energy projects in the Czech Republic: lessons for adaptive governance of energy transition

 • Anotace anglicky

  The project moving at the interface of social geography and environmental sociology is a novel contribution to the research of the social dimension of ongoing processes of the transition to a low-carbon society. The aim is to develop theoretical understanding of the diverse nature and social-spatial dynamics of renewable energy development in conditions of the Czech Republic, to analyse spatial patterns and to identify and classify social barriers that impede effective utilization of realizable potential of underused homeland renewable energy resources. The research will focus on three key sectors in terms of relevance for the likely future development: wind energy, solar energy, and production of biomass and biogas. Analytical results will be synthesised through the theoretical lens of institutional change and adaptive governance, which will help to better understand the given processes and to develop adaptive strategies that enable stakeholders and communities involved to avoid or mitigate social conflicts during the expected future expansion of renewable energy developments.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie

 • CEP - vedlejší obor

  AO - Sociologie, demografie

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10508 - Physical geography<br>50401 - Sociology<br>50402 - Demography<br>50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)<br>50701 - Cultural and economic geography<br>50704 - Environmental sciences (social aspects)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Tým dosáhl svých cílů a významným způsobem rozšířil poznání sociálně-prostorových souvislostí projektů obnovitelné energie v ČR. Publikoval především v zahraničních časopisech Jimp a to i v těch nejrespektovanějších (často v mezinárodní spolupráci). Co do množství předčil i poměrně ambiciozní publikační cíle. Řada studentů mohla díky projektu získat výzkumné zkušenosti.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2016

 • Ukončení řešení

  22. 7. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  5. 6. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-GA0-GA-U/06:1

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 719 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 719 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč