Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Vývoj trajektorií tradičních odvětví ve starých průmyslových regionech: governance, aktéři, instituce a leadership.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 22 (SGA0201800001)

 • Hlavní účastníci

  Ostravská univerzita / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  18-11299S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Paths development in traditional industries in old industrial regions in Czechia: governance, actors, institutions and leadership.

 • Anotace anglicky

  Central European old industrial regions undergone in globalized economy dramatical processes of transformation and restructuring. They are facing strong external competition of other industrial regions resulting in economic decline. Such regions suffer from endogenous barriers as well, which could be conceptualized as negative path dependency and weak economic governance. The main aim of the research project is to explore the main drivers of long-term paths development of most significant traditional branches from multiscale perspectives. Moreover, the paths development research of selected branches will take into account the differentiating role of governance, actors, institutions and place leadership generating policy initiatives with different impact on paths development. In order to reach our research goals combined methodology will be used: mix of quantitative and qualitative approaches, methods and techniques. Our theoretical contribution will be critical reflection of concepts such as lock-ins etc. Practical contribution will be the formulation of policy recommendations.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50701 - Cultural and economic geography

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Postup prací i čerpání finančních prostředků se po prvním roce řešení sladily s návrhem a cíli projektu. Aplikovány byly kvantitativní i kvalitativní metody výzkumu. Řada publikačních výstupů však nesouvisí s cíli a záměrem projektu. Přínos projektu je zejména v podrobné analýze změn v ekonomické a odvětvové struktuře starých průmyslových hornických regionů a měst.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 4. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-GA0-GA-U

 • Datum dodání záznamu

  29. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 432 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 432 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč