Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Mobilita surovin a životní cykly artefaktů: archeometrie kovů a skla doby laténské a časné doby římské

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 22 (SGA0201800001)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  18-20096S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Mobility of materials and life cycles of artefacts: archaeometry of metals and glass of the La Tène and Early Roman period

 • Anotace anglicky

  The proposed project deals with advanced archaeometric studies of specialised production and distribution patterns from the 4th century BC to the 1st century AD. Changing patterns in acquisition and properties of source materials indicate shifts in resources, technology, organisational process, custom demands, or more profound socio-cultural phenomena. Exact data on trends in using materials in prehistory creates a solid part of the archaeological narration and their importance –as an exact base for interpretation- is indisputable. In this project we focus on copper-alloys, precious metals, and glass. Artefacts made of these materials stand out as important markers of identity, mobility, status and economic strategies. Based on diachronic case studies on their sourcing, production, and distribution and by application of the trace element and isotopic analyses we aim to discover or verify major trends in socio-economic development in one of the most dynamic periods in prehistory. Results and data assembled in this project will have an international impact.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10308 - Astronomy (including astrophysics,space science)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  BK - Mechanika tekutin<br>BL - Fyzika plasmatu a výboje v plynech<br>BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

 • Poslední uvolnění podpory

  25. 3. 2020

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  22. 2. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 623 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 482 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  141 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč