Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Pohyblivé hranice diktatury ve světle stížností a anonymních dopisů československých občanů v letech 1948 až 1989

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 23 (SGA0201900001)

 • Hlavní účastníci

  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  19-02794S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Movable boundaries of dictatorship in the light of complaints and anonymous letters of Czechoslovak citizens between 1948 and 1989

 • Anotace anglicky

  The project is focused on examining, analysing and interpreting a specific segment of communication and interaction between the society and the regime from 1948 to 1989, namely tens of thousands of complaints, requests and denunciations of citizens addressed to state, party, trade union or other structures of the regime. Their content and forms, as well as reactions of power structures were changing and depended on political developments both at home and abroad. Using them, it is possible not only to reconstruct and understand the changing boundaries and forms of the space where the specific interactions between the regime and citizens were taking place, but also to shed light on forms and possibilities of promoting individual and collective interests and needs. They can be used to explain how citizens were perceiving and what they were expecting from the regime and to monitor the regime´s reactions ranging from the absolute usurpation of power enforced by repressions to having to take into account authentic social interests and to adopt its strategy accordingly.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AB - Dějiny

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2022

 • Poslední stav řešení

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  26. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 358 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 358 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč