Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Náboženství v komunistickém režimu: Pohled teorie racionální volby

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 23 (SGA0201900001)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Fakulta sociálně ekonomická

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  19-07748S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Religion under communist regime: A rational choice perspective

 • Anotace anglicky

  Economics of religion has enriched the research on religion, a traditional domain of other social sciences, with an approach strictly following the rational choice theory. Religion under communist regimes – which are characterized by strong anti-religious orientation – has so far attracted only a limited attention in the field of the economics of religion. The project proposed here aims to use the theoretical framework of the rational choice to investigate religion in the communist era. Two specific issues shall be examined in detail: (1) the choice of religious organization between legal and illegal operation; and (2) the persistence of opposition to the regime even where there is little hope of its collapse. Research of these phenomena in a comparative perspective of former communist countries shall improve our understanding of the situation and behavior of religious organizations in present-day communist and other illiberal regimes. It shall also improve our understanding of the specific religious conditions in the post-communist countries.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50401 - Sociology

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AO - Sociologie, demografie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt sliboval min. 3 články typu Jimp a min.1 článek typu Jsc. Výsledkem je 5 článků ve WoS, z nichž je část pro projekt zásadních. Jde o publikace o utiskující regulaci a dopadu na náboženské chování, a to z teoretického i empirického hlediska. Projekt lze v obou výzkumných oblastech považovat za splněný, byť výstupy nejsou v ekonomických časopisech. Čerpání bylo v pořádku.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-U

 • Datum dodání záznamu

  26. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 805 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 805 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč