Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Mezi deagrizací a perforovaným rozvojem venkovského prostoru: Hledání struktur v rozvoji post-komunistických zemědělských nemovitostí

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 23 (SGA0201900001)

 • Hlavní účastníci

  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  19-23870S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Between de-agrization and perforated development of rural space: The search for development patterns of post-communist agricultural properties

 • Anotace anglicky

  The project is devoted to the problem of abandoning of agricultural properties that occurred after 1989. This type of abandoned properties forms the largest share of abandoned properties in the Czech Republic. Plenty of them have found new use and some are still utilized for agricultural purposes. The number of successful and “permanent” re-uses is not so big; in majority cases we should rather talk about extensive use. Systematic and deepening of knowledge on trajectories of (un-)usage of agricultural properties is currently on the edge of attention of researchers. However, the project offers important research potential in deepening of knowledge about changes of rural structures. The project will focus on various types of countryside in the South Moravian Region, the Vysocina Region and the South Bohemian Region. In the project, the database of agricultural properties operating in 1989 will be developed and their re-use will be followed. Evaluation of this database will be connected to quantitative and qualitative research among stakeholders in case study areas.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50704 - Environmental sciences (social aspects)

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AO - Sociologie, demografie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt naplnil plánované výzkumné cíle. Výsledky byly publikovány v osmi výstupech: 6 Jimp, 1Jsc a 1 článek ve sborníku. Dvě publikace Jimp jsou ještě v recenzním řízení. Publikační plány byly překročeny. Hlavním odborným přínosem jsou podrobné vhledy týkající se různorodosti a rozmístění zemědělských brownfieldů a praktik jejich regenerace.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  12. 5. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-GA0-GA-U

 • Datum dodání záznamu

  29. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 007 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 007 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč