Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Nová generace organicko/anorganických materiálů pro detekci, zachycení a využití oxidu uhličitého

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202000001

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  20-01639S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  New Generation of Organic/Inorganic Materials for Carbon Dioxide Detection, Capture and Utilization

 • Anotace anglicky

  The main goal of proposed project is to develop new generation of advanced multi-functional materials with revolutionary utilization in CO2 detection, capture, and recovery technology. The common approaches to solve this problem are based on expensive, rare materials, often requiring extreme conditions for CO2 chemical transformation. This project faces presented challenges by proposing a new generation of multi-functional material, based on plasmon-active metal nanostructure platform combined with metal organic framework (MOF). In particular, our project is aimed on preparation of materials which may be used also as remote optical carbon dioxide emission sensors (on the basis of plasmon-active optical fibers), selective carbon dioxide capture units (through the unique properties of MOFs structure) enabling light-switchable smart CO2 release, followed by efficient implementation of further CO2 utilization in combination of renewable energy approach (sun-light triggering of hybrid materials for CO2 chemical transformation).

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20501 - Materials engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  JG - Hutnictví, kovové materiály<br>JP - Průmyslové procesy a zpracování

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt byl zaměřen na výzkum nanostrukturních materiálů pro detekci, záchyt a zpětné využití oxidu uhličitého. Výsledkem řešení bylo 9 článků publikovaných v impaktovaných časopisech. Celkově lze konstatovat, že cíle projektu byly splněny.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  12. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-U

 • Datum dodání záznamu

  26. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 253 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 860 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  315 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  78 tis. Kč