Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Inteligentní magnetické materiály: od objemových systémů ke „spinterface“

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202000001

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  20-01768S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Smart magnetic materials: from bulk systems towards “spinterface”

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is a preparation of novel magnetic materials, tuning their magnetic properties by a systematic alternation of their structure and composition and subsequent investigation of predominantly quantum interactions between spins and the hosting media. Single–ion magnets, spin–crossover systems and two–dimensional magnets will be prepared and characterized in a bulk form, embedded in the polymer media, metal-organic framework and/or deposited on various polymer-based substrates. Material properties of the deposited entities (surface structure, morphology, chemical composition, charge, optical properties, surface area and porosity, magnetic properties) will be studied by different methods. The produced objects will enable systematic investigation of spin-lattice relaxation time, crossover in the magnetic dimensionality and response to the external triggering. The proposed studies will bring insight into phenomena foreseen in a novel assembly named as “spinterface”.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20501 - Materials engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  JG - Hutnictví, kovové materiály<br>JP - Průmyslové procesy a zpracování

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  V souladu s návrhem projektu byly připraveny a charakterizovány systémy obsahující SCO a objemové SIM. Připravené materiály byly dále studovány s cílem odhalit jejich termodynamické vlastnosti , statické a dynamické magnetické vlastnosti. Magnetická měření ukázala na možnost existence dvou dimenzionálního superspinového skla. Výsledky řešení projektu byly publikovány v rámci řady výstupů.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  12. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-U

 • Datum dodání záznamu

  26. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 895 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  9 526 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  297 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  72 tis. Kč