Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Fosfinátové metal-organické sítě pro odstraňování emergentních polutantů a těžkých kovů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202000001

 • Hlavní účastníci

  Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  20-04408S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Phosphinic acid based metal-organic frameworks for removal of emerging pollutants and heavy metals

 • Anotace anglicky

  We aim to synthesize novel metal-organic frameworks (MOF) using phosphinic acid based linkers for removal of emerging pollutants and heavy metals. The high water stability of phosphinate MOFs combined with their chemical variability make them an attractive system for these applications. We will exert the structural modularity using di-, tri- and tetra-valent linkers and M2+, M3+ and M4+ metals. In combination with molecular modelling we will design MOF bearing functional groups to maximize the properties of prepared MOFs. The structure determination will be made by electron diffraction tomography, a method suitable for nanocrystaline powders. The applicability of the prepared MOFs will be tested for i) sorption of endocrine disruptors, ii) catalytic degradation of organophosphates, and iii) sorption of heavy metals. We believe that the high hydrothermal stability coupled with the possibility of fine-tuning of the pore size and functionality will enable us to find optimal MOF structures for given applications.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  21001 - Nano-materials (production and properties)

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  JJ - Ostatní materiály

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

 • Poslední uvolnění podpory

  12. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  26. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 809 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  9 569 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  240 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč