Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Kompaktní a polycentrické urbánní formy: Konflikt prostorových imaginací?

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202000001

 • Hlavní účastníci

  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  20-13713S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Compact and polycentric urban forms: Conflicting spatial imaginations?

 • Anotace anglicky

  In urban theory and practice, the concepts of compact and polycentric city are promoted in order to mitigate negative effects of the urban sprawl and to reach sustainable development. Although both spatial planning concepts employ urban morphology and space of flows as fundamental operational categories when describing multi-layered urban processes, they stem from different theoretical perspectives. Unclear meanings and ambiguous definitions of these concepts are related to their scale-dependency and to different analytics of spatiotemporal urban configurations. Inconsistent conceptualizations are reflected in planning imaginations and urban planning practice as the combined application of both spatial visions is accompanied by incomprehension, blurred terminology and procedural complications. By using qualitative and mainly quantitative methods, the aim is to analyse the multiple relationships between both concepts. The resulting interpretative framework would shed light on essential principles of compact and polycentric city concepts and the possibilities of their integration.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50702 - Urban studies (planning and development)

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AP - Městské, oblastní a dopravní plánování

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

 • Poslední uvolnění podpory

  8. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  26. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 335 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 335 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč