Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Autonomizace českého umění: průběh procesu v kritické recepci literární, výtvarné a hudební produkce 60. až 80. let 19. století

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202000001

 • Hlavní účastníci

  Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  20-15595S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The autonomization of Czech art: how the process unfolded in the critical reception of 1860s-1880s literary, artistic and musical output

 • Anotace anglicky

  The main aim of this research is to illustrate how the Czech artistic sphere became increasingly independent from the 1860s to the 1880s. This interdisciplinary-based project will follow the process in the critical reflections of contemporary Czech literature, art and music – not only in traditionally excerpted newspapers and journals, but also in neglected areas on the cultural periphery. The authors of this research will focus on the argument over the position of artists in society and identify the works that inspired the debates and helped to raise awareness of the autonomy of art. Findings from individual areas of criticism will be compared in the primary research output – a monograph mapping out the course of the Czech version of the negotiations over the freedom of artistic creativity. The project also includes an interdisciplinary colloquium, whose participants will examine the issue under review from a supranational perspective within the historical context of the emergence of modern schools of art.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60206 - Specific literatures

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  P - Přerušený víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  8. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 970 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 970 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč