Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Vodné směsi se solemi při extrémních podmínkách - přesné experimenty, molekulární simulace a modelování

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202200004

 • Hlavní účastníci

  Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  22-03380S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Aqueous mixtures with salts under extreme conditions – accurate experiments, molecular simulations and modeling

 • Anotace anglicky

  Water and its mixtures with salts belong to the most important thermodynamic systems both in nature and in miscellaneous technical applications. However, an accurate and reliable description of their properties over wide range of thermodynamic conditions is still not available. Thermophysical properties of these mixtures are becoming of high demand especially in thermal engineering and cooling applications, where environmentally harmful fluids have to be replaced. The proposed project aims at detailed investigation of properties for selected electrolyte mixtures under extreme conditions including metastable supercooled liquid and/or very high pressures. New accurate data will be obtained using unique in-house developed experiments and molecular simulations employing polarizable force fields. A new physically-based equation of state for water and aqueous mixtures with reliable extrapolation will be developed. The new and available literature data will be used in the development of semi-empirical correlations of thermophysical properties for scientific and engineering calculations.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20303 - Thermodynamics

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  BJ - Termodynamika

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2022

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2024

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  16. 6. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  8 092 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 092 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč