Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Tvorba pokročilých nano/mikrostruktur s využitím iontových a elektronových svazků pro potenciální aplikace v mikrofluidních a lab-on-chip aplikacích

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202200004

 • Hlavní účastníci

  Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  22-10536S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Advanced nano/microstructure creation using ion and electron beam surface modification with potential use in microfluid and lab-on-chip applications

 • Anotace anglicky

  The interactions of energetic ions and electrons with the surfaces of thermoplastics and glasses will be used to obtain new hierarchical morphologies at the nano and micro level in order to achieve advanced optical, fluid and bio-active properties. Focused ions with MeV energies with different masses, chemical properties and also electrons will be used for direct lithography and lithography using a mask to create more complex 3D structures in thermoplastics (COC, COP, PET) and glass. At the same time, a detailed research of changes in mechanical properties, chemical structure, elemental composition and morphology of surfaces due to the predominant effects of electronic energy transfer and ionization in the surface layer induced by ions. Irradiated pretreated structures with functionalized surfaces will be used for lithographic experiments. The main goal is to gain basic knowledge about the creating a complex 3D microstructure in selected materials that will have advanced morphologies, and combined functional properties for applications in microfluidic and lab-on-chip structures.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20501 - Materials engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  JG - Hutnictví, kovové materiály<br>JP - Průmyslové procesy a zpracování

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2022

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2024

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  19. 7. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 489 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  9 489 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč