Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Fyzikální podstata interakcí EM pole generovaného MTM strukturami s lidským tělem a studie možnosti jejich perspektivního využití v medicíně

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Juniorské granty

 • Veřejná soutěž

  Juniorské granty 3 (SGA0201700002)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  17-00477Y

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Physical nature of interactions of EM fields generated by MTM structures with human body and study of their prospective use in medicine

 • Anotace anglicky

  The goal of our project is to contribute (from the physical and technical point of view) to the theory of electromagnetic (EM) field interaction, generated specifically by metamaterial (MTM) structures, with matter – interactions with biological tissues in particular. We want to focus on two basic cases of these interactions. Firstly, the case where the EM field propagates along MTM structures which are situated close to biological tissue. Secondly, the case where the EM field is specifically emitted from MTM antenna arrays into a specific part of human body, especially into the pelvis and the head. The main result of our research will be analytical models verified by numerical studies and laboratory experiments. Prospectively, our new physical and technical knowledge could be utilized in biomedical engineering to construct e.g. exposure applicators (for treatment or diagnostics) or various diagnostic MTM-based sensors.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20201 - Electrical and electronic engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt byl zaměřen na výzkum interakcí elektromagnetického pole, generovaného metamateriálovými strukturami, s biologickými tkáněmi zejména v oblasti hlavy a pánve. Byla optimalizována frekvence a konstrukce radiofrekvenčních zářičů na bázi metamateriálových struktur pro léčbu rakoviny a v oblasti senzorů pro diagnostiku rozsahu postižení pacienta mrtvicí.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2017

 • Ukončení řešení

  11. 12. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  10. 4. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-GA0-GJ-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 951 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 951 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč