Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Život běžných obyvatel na Pražském hradě za prvních Habsburků. Analýza hmotné kultury ve středoevropských souvislostech.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Postdoktorandské granty

 • Veřejná soutěž

  Postdoktorandské granty 14 (SGA0201300006)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  13-34374P

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Everyday life of inhabitants of the Prague Castle in times of the first Habsburgs. Material culture analysis set into Central European context.

 • Anotace anglicky

  The project’s concept has derived from increasing interest in post-medieval archaeology across the Europe. So far, only limited number of studies has been published in the Czech Republic, and they have mostly been published in regional periodicals. Moreover, these studies do not provide a comprehensive view on the character of the Czech Early Modern Age material culture. This project focuses on publishing several assemblages of the post-medieval material culture deriving from the Prague Castle, and on defining major development trends of the Bohemian ceramic and glass production. Another aim is to set the local production into broader Central European context. Archaeological approaches will be supplemented with natural scientific analyses of glazes accenting also the comparisons of chemical and mineralogical compositions between the local and foreign production. New archive sources research will furthermore contribute to the integration of archaeological pieces of knowledge into broader concepts of historical development of the Prague Castle.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešitelka jednoznačně splnila hlavní cíle projektu, tj. analyzovat a zpřístupnit vybrané soubory artefaktů 16.–17. stol. ze starých výzkumů Pražského hradu a zasadit výsledky do uživatelského kontextu i širšího interpretačního rámce. Publikovaná monografie i soubor studií jsou mimořádně hodnotnými výstupy. Projekt byl po ekonomické stránce bezchybně veden a má nezpochybnitelný mezinárodní dopad.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 2. 2013

 • Ukončení řešení

  25. 4. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 3. 2015

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-GA0-GP-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  4. 5. 2018

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 410 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 410 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč