Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Genocida, poválečná migrace a sociální mobilita: provázanost zkušenosti Romů a Židů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO

 • Veřejná soutěž

  Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO (SGA0201900004)

 • Hlavní účastníci

  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  19-26638X

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Genocide, Postwar Migration and Social Mobility: Entangled Experiences of Roma and Jews

 • Anotace anglicky

  Engaging with debates in Holocaust and genocide studies and social anthropology of marginality, the project approaches the histories of Jewish and Romani communities on the territory of the pre-war Czechoslovakia in comparative perspective. Nazi genocidal policies altered the culture, social makeup, religious outlook, and geography of both victim groups, creating a rupture that fundamentally influenced the subsequent geographic and social mobility of both groups. Only an interdisciplinary approach—bringing together sociology, anthropology and history—can help us create an integrated account of Romani and Jewish experiences in twentieth and twenty-first century Central Europe. A team of multidisciplinary scholars with expertise in Jewish and Romani studies will focus on Jewish and Romani entangled experiences during the war, its aftermath and its current resonances. Tangible results: 6 books (editions of documents, collective volumes, and individual book projects); 3 articles with impact; 11 articles in Scopus; 2 conferences; 2 international workshops; database of ego-documents.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AB - Dějiny

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  14. 9. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GX-R

 • Datum dodání záznamu

  1. 3. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  23 534 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  23 534 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč