Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LD14073

Zavedení sekvenování nové generace do klinické praxe v ČR: etická a klinicko-genetická indikační problematika

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  COST CZ

 • Veřejná soutěž

  COST CZ 4 (SMSM2014LD4)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / 2. lékařská fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  MSMT-8634/2014-1

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Implementation of next generation sequencing in CZ: ethical and clinical genetic indication issues

 • Anotace anglicky

  elaboration and publication of recommendations for clinical diagnostics using new generation sequencing (NGS) in the Czech Republic in relation to foreign recommendations in collaboration with leading European centers.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  EB - Genetika a molekulární biologie

 • CEP - vedlejší obor

  FQ - Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství

 • CEP - další vedlejší obor

  FG - Pediatrie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10603 - Genetics and heredity (medical genetics to be 3)<br>10604 - Reproductive biology (medical aspects to be 3)<br>10605 - Developmental biology<br>10608 - Biochemistry and molecular biology<br>10609 - Biochemical research methods<br>30101 - Human genetics<br>30209 - Paediatrics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Bylo provedeno zhodnocení mezinárodních doporučení v oblasti NGS. Proběhla jejich veřejná oponentura a byla publikována etická problematika. Byly vypracovány podklady pro diagnostickou aplikaci NGS a tato doporučení byla validována ve spolupráci se Spol lék genetiky a byla předána ČIA. Publikovali jsme doporučení pro úhradu NGS z veřejného zdravotního pojištění a u mutačně specifické terapie.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 5. 2014

 • Ukončení řešení

  30. 4. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-MSM-LD-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 6. 2018

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 756 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 287 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  469 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč