Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LM2015081

Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Projekty velkých výzkumných infrastruktur

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VL - Schváleno vládou

 • Číslo smlouvy

  MSMT-1000/2016

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Research Infrastructure for Diachronic Czech Studies

 • Anotace anglicky

  Research Infrastructure of Diachronic Czech Studies (RIDICS) co-creates and operates two complementary web portals facilitating and inspiring research in the field of diachronic Czech studies (i.e. Czech from the earliest periods up to the late 18th century) and other related fields. The first pillar is the research web portal designed for excellent research, which provides access to a vast number of miscellaneous scientifically processed and analysed primary and secondary sources. RIDICS will guarantee a good quality preparation of these materials (full texts of Czech writings resources, dictionaries, grammars, topical scholarly literature, bibliographical databases) and provide researchers with tools appropriate for their research (good quality metadata, full text search, corpus analysis tools, gradual lemmatisation and morphological annotation). The second pillar is the community web portal, accessible to scholars, students and the lay public, which will enable researchers to share their research outputs (store and make accessible works and electronic editions of primary sources), keep up with events in individual fields, discuss scholarly issues etc., and by so doing inspire further research both in their and other related fields. RIDICS develops and offers also tools for the primary sources preparation (template for electronic editions, software for automated transcription) and for the research proper. These are available in form of web services, individual programs or add-ons for programs, with which researchers work on everyday basis (text editors).

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IF - Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací

 • CEP - hlavní obor

  AI - Jazykověda

 • CEP - vedlejší obor

  IN - Informatika

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>60201 - General language studies<br>60202 - Specific languages<br>60203 - Linguistics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cíle projektu byly splněny. Hlavním výstupem projektu měl být badatelský a komunitní portál s nástroji a materiály pro studium historické češtiny. Tento výstup se podařilo zcela dokončit až v závěru podpůrčího období a nyní se testuje (na adrese https://test.vokabular.ujc.cas.cz). Roli badatelského portálu plní původní webová aplikace, dostupná na adrese https://vokabular.ujc.cas.cz.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2016

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  15. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-MSM-LM-U/03:1

 • Datum dodání záznamu

  25. 6. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  28 122 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  28 122 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč