Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LTAIN19205

Návrh a ověření vlastností betonů s recyklovaným pískem ze stavebních a demoličních odpadů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  INTER-EXCELLENCE

 • Veřejná soutěž

  SMSM2019LTAIN

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  MSMT-2066/2020-20

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Design of performance based concrete using sand reclaimed from construction & demolition wastes

 • Anotace anglicky

  The main objective of the project is basic research in the field of utilization of recycled sand as a substitute for natural sand in concrete. Basic research will be carried out on the basis of experimental verification of recycled sand properties in dependence on demolition and recycling methods in both localities and subsequent verification of concrete properties, where natural sand will be replaced by recycled sand from construction and demolition waste. The objectives of the project are to map the demolition and recycling process in both locations and to verify the quality and properties of recycled sand, or a fine fraction of recycled aggregate from construction and demolition waste. Furthermore, verification of its use as a substitute for natural sand in concrete. Finally, these solutions will be compared in terms of environmental impact. The motivation for this project is to maximize the use of recycled materials in the construction industry, to share knowledge in this area in two completely different locations and to reduce the overall environmental impact of urbanization in both locations.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20101 - Civil engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20505 - Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20703 - Mining and mineral processing

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí<br>JI - Kompositní materiály<br>JN - Stavebnictví

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  První etapa (E001) byla ukončena v roce 2020 výstupem V001 – Ecotoxicity and Essential Properties of Fine-Recycled Aggregate. Druhá etapa (E002) byla ukončena dle plánu. Výstupy V003 – Ecotoxicity of Concrete Containing Fine-Recycled Aggregate: Effect on Photosynthetic Pigments, Soil Enzymatic Activity and Carbonation Process (ve spolupráci s Indickým partnerem); V002A – Waste Glass Powder Reusability in High-Performance Concrete: eaching Behavior and Ecotoxicity a V002B – Environmental Impact of Concrete Slab Made of Recycled Aggregate Concrete based on Limit States of Load bearing Capacity and Serviceability – LCA Case Study, Pavlů, T.; Pešta, J.; Vlach, T.; Fořtová, K. – (01/2023). Třetí etapa (E003) byla ukončena dle plánu publikací V004 - Design of Performance Based Concrete Using Sand Reclaimed from Construction and Demolition Waste – Comparative Study of Czechia and India, (ve spolupráci s Indickým partnerem) (10/2022)

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  24. 5. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MSM-LT-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 877 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  7 877 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč