Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

ADAR - Pokročilý jaderný reaktor řízený urychlovačem

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  INTER-EXCELLENCE

 • Veřejná soutěž

  INTER-EXCELLENCE 10 (SMSM2018LTA02)

 • Hlavní účastníci

  Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  MSMT-39022/2018-1

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  ADAR - Accelerator Driven Advanced Reactor

 • Anotace anglicky

  Main research goal: To evaluate general design of accelerator driven nuclear reactor with molten chloride salt fuel and coolant Secondary research goal: To identify „white spots“ on the MS-ADS research map and initiate research in these areas Main outrech goal: To hold on the cooperation of TAMU and BTU/CTU in pure nuclear engineering and to extend it to other groups (UCT, UD, UJF CAS) and scientific disciplines in the Czech Republic as well as in the Texas state Secondary outreach goal: To support multidisciplinary team of young researchers and students, support participation of women in the team, both from CZ and US, bring them together, and let them do their own research, hold their responsibility, present their results internationally, and start their career and find their contacts for the future.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10304 - Nuclear physics

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10304 - Nuclear physics

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10304 - Nuclear physics

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  BG - Jaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovače

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  "V rámci projektu adar - pokročilý jaderný reaktor řízený urychlovačem, který řeší 5 českých akademických pracovišť společně s prestižní Texas A&M University bylo i přes obtíže způsobené pandemií koronaviru COVID-19 v roce 2021 dosaženo několika cilů. Byly sestaveny dvě solné prismy, vytvořen a patentován nový typ detektoru, provedeny korozní testy v prostředí SOIĹ, naměřena a zpracována experimentálni data. Bylo provedeno mnoho výpočetních simulaci. Bylo publikováno několik publikaci v impaktovaných časopisech; bylo také obhájeno několik studentských prací, řešených v rámci projektu. Spoluřešitelské pracoviště v USA (Texas A&M University v College Station) pokračoval v řešeni unikátního, komplexnÍho a rozsáhlého projektu solného výzkumného reaktoru, který by měl být realizován v Texasu ve dvacátých letech v rámci spolupráce několika univerzit a soukromého sektoru."

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 3. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MSM-LT-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  8 056 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  7 396 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč