Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LTE117018

EPLOS – Evropský portál logistických služeb

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  INTER-EXCELLENCE

 • Veřejná soutěž

  INTER-EXCELLENCE 3 (SMSM2016LTE01)

 • Hlavní účastníci

  CID International, a.s.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  MSMT-7520/2017-1

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  European Portal of Logistics Services

 • Anotace anglicky

  Research and development of the Interactive Logistics Map of related services as a part of the European Logistics Portal to serve as an information source regarding all kinds of transport and handling of goods within the whole logistics chain.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JC - Počítačový hardware a software

 • CEP - vedlejší obor

  IN - Informatika

 • CEP - další vedlejší obor

  JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>20104 - Transport engineering<br>20206 - Computer hardware and architecture

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  V roce 2020 došlo k ukončení řešení projektu. Došlo k otestování všech součástí systému. Stanovené cíle projektu byly splněny. V rámci reálného pilotního provozu došlo k ověření všech funkcí. Systém je připraven ke komerčnímu využití.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2017

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  27. 2. 2020

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-MSM-LT-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  22. 6. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  28 751 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  14 375 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  14 376 tis. Kč