Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
ME09033

Velmi krátkodobá srážková a hydrologická předpověď zaměřená na prognózu přívalových povodní

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  KONTAKT

 • Veřejná soutěž

  KONTAKT 7 (SMSM2009ME4)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2060/2011-320

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Very short range precipitation and hydrological forecast focused on flash flood prediction

 • Anotace anglicky

  Heavy rainfalls and local flash floods cause material damages and casualties throughout the world. Although significant attention has been devoted to developing precipitation and hydrological nowcasting methods and prediction systems the problem is far from being solved. A rainfall/hydrologic prediction system has been partly developed for the Czech Republic (CR) during the previous project between the Czech and U.S. partners, concentrating on 1-3 hour forecasts. The aim of this project is the development of an automated short-range prediction system for the 1-6 hour timeframe, which is particularly important for river prediction in heavy rainfall situations. This time interval also represents a particular challenge in optimizing the relative contributions of numerical model precipitation forecasts and real-time remote-sensor precipitation estimates from radar and satellites. The system will be built on advective-statistical forecasting principles, which have been tested and implemented for

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

 • CEP - vedlejší obor

  DA - Hydrologie a limnologie

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10501 - Hydrology<br>10502 - Oceanography<br>10503 - Water resources<br>10509 - Meteorology and atmospheric sciences<br>10510 - Climatic research<br>10617 - Marine biology, freshwater biology, limnology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Byly vyvinuty modely pro nowcasting srážek a tyto modely byly napojeny na hydrologickou předpověď zaměřenou na předpověď přívalových povodní.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2009

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2012

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  23. 2. 2012

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP13-MSM-ME-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2013

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 000 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 000 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč