Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Využití metod sekvenování nové generace pro časnou diagnostiku a individualizovanou léčbu dilatační kardiomyopatie a příbuzných forem kardiomyopatií

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zdravotnictví

 • Program

  Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 - 2023

 • Veřejná soutěž

  Zdravotnický AV 1 (SMZ0201501)

 • Hlavní účastníci

  Institut klinické a experimentální medicíny

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  15-27682A

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Next generation sequencing for early diagnosis and individualized treatment of dilated cardiomyopathy and related forms of cardiomyopathy

 • Anotace anglicky

  Dilated cardiomyopathy (DCM) is a frequent cause of congestive heart failure. Together with the related entity, left ventricular noncompaction cardiomyopathy (LVNC), DCM has an important inherited component, which is inadequately assessed and familial screening is neglected in the clinical practice. Prediction of prognosis in recent-onset DCM is still inaccurate. Importantly, an improvement in prognostic stratification could improve allocation of expensive methods of non-pharmacologic treatment of heart failure. Next generation sequencing methods could enable etiologic classification, facilitate early diagnosis of incipient forms and improve prognostic stratification of DCM and LVNC. This will be tested in a prospective multicentre study based on whole-exome sequencing and clinical screening in families of patients with recent-onset DCM (300 patients), familial DCM (50 index patients) and LVNC (50 patients). We aim to improve health care for patients with DCM and LVNC through early diagnosis and individualised disease management.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  FA - Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  30201 - Cardiac and Cardiovascular systems

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt 15-27682A: Využití metod sekvenování nové generace pro časnou diagnostiku a individualizovanou léčbu dilatační kardiomyopatie a příbuzných forem kardiomyopatií. Cílem projektu bylo zlepšit pomocí celoexomové sekvenace (WES) etiologickou klasifikaci a v kombinaci s klinickým screeningem v rodinách umožnit časnou diagnostiku DCM a LVNC. Specifgické cíle zahrnovaly: 1. Charakterizovat prevalenci familiární případů u pacientů s recentně diagnostikovanou DCM (RODCM) a LVNC. 2. Posouzení prevalence monogenně dědičných forem RODCM, familiární DCM a LVNC pomocí WES. 3. Posouzení efektivity iniciálního vyšetření pomocí WES v porovnání s limitovanými kardiomyopatickými panely pro identifikaci příčin DCM/LVNC. 4. Porovnání významu klinického a genetického screeningu pro identifikaci nových případů kardiomyopatie v rodinách pacientů s DCM a LVNC. 5. Posouzení prognostického významu familiárního výskytu onemocnění a/nebo genotypu pro predikci reverzní remodelace LKS a klinického vývoje u pa

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 5. 2015

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 6. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-MZ0-NV-U/03:1

 • Datum dodání záznamu

  1. 7. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  17 870 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  17 766 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  104 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč