Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

TANK - rozvoj tankového vojska AČR po roce 2025

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo obrany

 • Program

  Rozvoj ozbrojených sil České republiky

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Vojenský technický ústav, s.p. / odštěpný závod VTÚL a PVO

 • Druh soutěže

  VZ - Veřejná zakázka

 • Číslo smlouvy

  1801 2 1510

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  TANK - Development of Tank Army of the Czech Army after 2025

 • Anotace anglicky

  The aim of this project it to create a research study – TANK, which will include the analysis of the potential future field of battle for tanks, definition of tank units capabilities for the prospect after 2025, the organization structure proposal for the land forces combat units, and complex options for the re-armament of tank units of The Czech Armed Forces after 2025.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20302 - Applied mechanics

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20204 - Robotics and automatic control

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20301 - Mechanical engineering

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  GB - Zemědělské stroje a stavby<br>JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace<br>JQ - Strojní zařízení a nástroje<br>JR - Ostatní strojírenství<br>JT - Pohon, motory a paliva

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt uspěl podle zadání – studie obsahuje analýzu pravděpodobného budoucího operačního prostředí tankových jednotek, definici schopností tankových jednotek a tanků po roce 2025, návrh organizační struktury tankových jednotek pozemních sil, včetně bojové podpory a bojového zabezpečení a komplexní variantu přezbrojení tankových jednotek Armády České republiky po roce 2025 včetně hodnocení rizik. Zadání bylo rozšířeno o analýzu možnosti modernizace tanku T-72, zpracování návrhu TTD budoucích tanků, včetně zhodnocení naplňování schopností a zpracování návrhu katalogu služeb podle NAF v.3. Výsledky studie dávají dobrý podklad pro zpracování komplexní studie proveditelnosti přezbrojení tankových jednotek AČR.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  24. 5. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  12. 3. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-MO0-OW-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  25. 6. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 700 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 700 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč