Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QH81331

Výzkum adaptačních opatření pro eliminaci dopadu klimatické změny v regionech ČR

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Program výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012

 • Veřejná soutěž

  VaV pro zemědělský sektor 2 (SMZE2008MZE01)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  45578/07-15010

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Research on adaptation measures for elimination of climate change impacts in regions of the Czech Republic

 • Anotace anglicky

  The project is focused on research on adaptation measures for elimination or at least minimization of negative impacts of climate change on surface water and groundwater resources and their quality in the Czech Republic. The output is intended to includeproposals of specific adaptation measures in selected regions. The proposed measures will be evaluated from technical and economical points of view. The project is focused primarily on technical measures, such as optimization of storages in existing reservoirs and requirements for construction of new reservoirs. The solution will be based on new generations of climate change scenarios for Czech Republic.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  DA - Hydrologie a limnologie

 • CEP - vedlejší obor

  DJ - Znečištění a kontrola vody

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10501 - Hydrology<br>10502 - Oceanography<br>10503 - Water resources<br>10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)<br>10617 - Marine biology, freshwater biology, limnology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cílem předkládaného projektu bylo navrhnout a na pilotních aplikacích ověřit postupy pro návrh efektivních adaptačních opatření pro eliminaci dopadů klimatické změny na vodní zdroje v ČR. Průběh řešení v roce 2012 a dílčí i závěrečné výsledky jsou oběma?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2008

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2012

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  2. 3. 2012

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP13-MZE-QH-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  16. 10. 2013

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 195 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 835 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  360 tis. Kč