Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QI91B227

Význam beta-kyselin chmele pro české pivo

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Výzkum v agrárním sektoru (VAK)

 • Veřejná soutěž

  VaV pro zemědělský sektor II 1 (SMZE2009MZE02)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  14569/2009 - 18020

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Significance of hop beta acids for Czech beers

 • Anotace anglicky

  Determination of importance of hop beta acids for Czech beers is the topic of the project. Research activities done in the course of 60th till 80th in the last century proved that structural changes of beta acids during brewing process are different fromalpha acids. Practically quantitative oxidation of beta acids in the course of wort boiling gives rise many products some of which have bitter taste. Research of transformation products of beta acids and study of their sensorial properties is one of thehop chemistry areas which have not been yet satisfactorily solved. Czech beers are widely hopped by varieties with high amount of beta acids (Saaz, Sladek), therefore the solution the project topic is at the utmost relevant. The importance of the proposed project increased significantly when European Committee approved protected geographical designation Czech beer on the basis of regulation Nr. 1014/2008 dated in October 2008.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  CB - Analytická chemie, separace

 • CEP - vedlejší obor

  GM - Potravinářství

 • CEP - další vedlejší obor

  GC - Pěstování rostlin, osevní postupy

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10406 - Analytical chemistry<br>21101 - Food and beverages<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešení probíhalo v souladu se schváleným plánem. Přínosy pro zpracovatele chmele a výrobce piva spočívají v možnostech zajištění kvality chmelových surovin podporujících charakter hořkosti, který je typický pro česká piva, ležáky Plzeňského typu a přisp?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 6. 2009

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2013

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 6. 2013

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP14-MZE-QI-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  26. 6. 2014

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 776 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  7 776 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč