Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QJ1310091

Sladovnický ječmen pro

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 ?KUS?

 • Veřejná soutěž

  Komplexní zemědělské systémy 2 (SMZE2013MZE01)

 • Hlavní účastníci

  Agrotest fyto, s.r.o.<br>Výzkumné centrum SELTON, s.r.o.<br>Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.<br>Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2195-2012-17012

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Malting barley for the

 • Anotace anglicky

  - find spring barley donors of good health and suitable technological properties for the "Czech beer" - detect polymorphism in selected genes and regulation factors important for malting quality for development molecular markers suitable in spring barley breeding for the "Czech beer" - verify the usefulness of published molecular markers for selection of spring barley breeding lines with good health and specific technological properties of the "Czech beer" - develop breeding methodologies and basic breeding lines of spring barley with specific technological properties of the "Czech beer"

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GE - Šlechtění rostlin

 • CEP - vedlejší obor

  GM - Potravinářství

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  21101 - Food and beverages<br>40105 - Horticulture, viticulture<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  V rámci projektu byly nalezeny donory genů rezistence vůči padlí travnímu mlo11, Mla a vůči rzi ječné Rph7. Byly nalezeny polymorfismy DNA s vazbou na sladovnickou kvalitu pro „České pivo“ a na jejich základě byly vyvinuty molekulární markery. Tyto markery byly ověřeny v provozních podmínkách na nezávislém souboru materiálů. Na základě tohoto ověření byly vyvinuté molekulární markery aplikovány na soubor dihaploidních linií, přičemž byly vytvořeny polotovary sladovnického ječmene s kvalitou vhodnou pro "České pivo". Plánované cíle projektu byly splněny. Výsledky lze hodnotit jako přínosné a prakticky využitelné.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2013

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 8. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-MZE-QJ-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  26. 6. 2018

Finance

 • Celkové uznané náklady

  19 284 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  16 368 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 916 tis. Kč