Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QJ1310226

Vývoj nových metod ochrany obilnin a zeleniny proti významným patogenům a škůdcům pomocí botanických pesticidů využitelných v ekologickém i integrovaném zemědělství

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 ?KUS?

 • Veřejná soutěž

  Komplexní zemědělské systémy 2 (SMZE2013MZE01)

 • Hlavní účastníci

  Agrotest fyto, s.r.o.<br>Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů<br>Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2204-2012-17012

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Development of the new plant protection methods of cereals and vegetables against to major pathogens and pests by using botanical pesticides for use in organic and integrated agriculture

 • Anotace anglicky

  The main aim is to obtain a data precisely characterizing protection effect of the surveyed plant substances on economically important pests and pathogens of cereals and vegetable. Next task is to develop effective and in the terms of health harmless and in crop production praxis usable botanical pesticides and ensure its legal protection. Final task is to guarantee production of the discovered substances in collaboration with pesticides producers and so secure organic linkage of the research, primary production and utilizing of the research results in praxis.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin

 • CEP - vedlejší obor

  GC - Pěstování rostlin, osevní postupy

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cílem projektu bylo získat nová data precizně charakterizující ochranné účinky zkoumaných rostlinných látek na hospodářsky významné škůdce a patogeny obilnin a zeleniny, vyvinout účinné zdravotně nezávadné a v praxi použitelné botanické pesticidy a zajistit jejich právní ochranu. Projekt významně přispěl k řešení problematiky ochrany rostlin jak v ekologickém tak i konvenčním zemědělství. Velkým přínosem je především snížení používání klasických pesticidů, které byly nahrazeny biologickými přípravky, které byly v rámci projektu vyvinuty. Nad rámec projektu bylo dosaženo 5 výsledků typu Jimp, jednoho Jrec a jednoho Gfunk. Oproti plánu nebylo dosaženo patentu (přihláška je podána, ale ochrana nebyla doposud udělena) a dvou užitných vzorů, z nichž jeden je odbočkou z dosud neuděleného patentu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2013

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 4. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-MZE-QJ-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  26. 6. 2018

Finance

 • Celkové uznané náklady

  11 945 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  9 241 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 704 tis. Kč