Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QJ1620395

Obnova a výstavba rybníků v lesních porostech jako součást udržitelného hospodaření s vodními zdroji v ČR

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 ?KUS?

 • Veřejná soutěž

  Komplexní zemědělské systémy 4 (SMZE2016MZE01)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  157-2016-17012

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Restoration and building of ponds in forest areas as a part of sustainable water resources management in CR

 • Anotace anglicky

  The aim of the project consists in the assessment of extinct pond areas from the point of view of restoration potential and in the assessment of areas suitable for building of new small water reservoirs in forests and their vicinity. Next aim is the formulation of methodology for restoration and building of small water reservoirs in forests and creation of software tool for the assessment of water reservoirs from the point of view of water management. The aims are formulated with the goal of improvement of water management in landscape, reduction of costs related to building and restoration of small water reservoirs and better availability of water for forest fire fighting.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • CEP - hlavní obor

  DO - Ochrana krajinných území

 • CEP - vedlejší obor

  DA - Hydrologie a limnologie

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10501 - Hydrology<br>10502 - Oceanography<br>10503 - Water resources<br>10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)<br>10617 - Marine biology, freshwater biology, limnology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt přinesl požadované výsledky. Je zpracovaná mapa historicky zaniklých rybníků, což může do budoucna sloužit jako zásobárna vhodných ploch k obnovení své původní vodohospodářské funkce. Z hlediska potřeby zadržovaní vody v krajině se jedná o potřebné výsledky jelikož v minulosti významným způsobem vodních ploch ubývalo. S ohledem na aktuální klimatické změny, nárůst průměrné teploty, jiné rozložení srážek v průběhu roku bude do budoucna čím dál podstatnější budovat nové rybníky a vodní nádrže.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2016

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  21. 3. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-MZE-QJ-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  25. 6. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  8 334 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 490 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 844 tis. Kč