Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QK1920280

Inovace bonitačního systému zemědělských půd (BPEJ) pro potřeby státní správy.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 - 2025, ZEMĚ

 • Veřejná soutěž

  VaV pro Ministerstvo zemědělství II 3 (SMZE2019MZE01)

 • Hlavní účastníci

  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  658-2018-14152

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Innovation of the Evaluated Soil-Ecological Units (BPEJ) for state administration needs.

 • Anotace anglicky

  The project objectives are: 1. Design and implementation of missing main-soil unit (HPJ) and Evaluated Soil-Ecological Units (BPEJ) codes. 2. Design and implementation of new climatic regionalization (KR) into the BPEJ system. 3. Determination of production capacity and economic evaluation of newly proposed BPEJ codes. 4. Verification and inovation of the entire BPEJ system (addition of gaps in taxonomy, specification of enumeration of slope categories, exposure, stoniness and depth of soil for individual BPEJ, addition of soil and ecological properties of HPJ, revision and addition of some substrates to individual HPJ, BPEJ codes). 5. Categorisation of proposed BPEJ according to non-production potential.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  40104 - Soil science

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  DF - Pedologie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt dosáhl kvalitních a inovativních výsledků. Velkým úkolem bude samotná implementace do praxe. Pozitivně je vnímáno, že na stávající projekt navazuje projekt další - Implementace inovací BPEJ do systému státní správy.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  25. 2. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-MZE-QK-U

 • Datum dodání záznamu

  21. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  8 798 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 798 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč