Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QK22010135

Nové trvale udržitelné způsoby zpracování a využití tuzemských olejnin

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 - 2025, ZEMĚ

 • Veřejná soutěž

  SMZE2022MZE01

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  QK22010135 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  New sustainable processing technologies for use of domestic oilseed crops

 • Anotace anglicky

  Industrial isolation and processing of crude oils significantly impact their sensory and functional properties, which to a large extent affect their application in food industry as well as household uses. The goals: 1. Evaluation of edible oil industry final product marketability based on oilseeds grown and harvested in the Czech Republic. 2. Development and optimization of innovative methods of obtaining and processing vegetable oils. 3. Evaluate the nutritional value (fatty acids and the minor biologically active compounds) and the possibilities of oil utilization in food industry and in households. 4. Evaluate the sensory properties and thermal stability of oils under mild conditions. 5. Design the procedures to improve vegetable oils shelf life.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  21101 - Food and beverages

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20401 - Chemical engineering (plants, products)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství<br>GM - Potravinářství

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2022

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2025

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  24. 5. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MZE-QK-R

 • Datum dodání záznamu

  15. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  15 752 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  13 080 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 672 tis. Kč