Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
SS01020374

Biostimulační přípravky na bázi mikroskopických řas pro použití v zemědělství

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život

 • Veřejná soutěž

  Prostředí pro život 1 (STA02019SS010)

 • Hlavní účastníci

  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  SS01020374 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Microalgae based biostimulating preparation for use in agriculture

 • Anotace anglicky

  The main objective of the project is to research the biostimulatory effects of microalgae and their metabolic products on agricultural crops, we expect to improve health, increase yields and disease resistance and reduce water and pesticide consumption during crop cultivation. Partial goals: 1) identification of suitable microalgae with known biostimulatory effects and at the same time suitable biotechnological production of biomass and/or extracellular bioactive compounds 2) formulation and optimization of a preparation (appropriate concentration and dose of the bioactive component, method and timing of application, setting of appropriate physicochemical properties and storage stability) 3) verification of the effects of the preparation by in vitro and in vivo tests on selected crops

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20903 - Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials

 • OECD FORD - vedlejší obor

  40401 - Agricultural biotechnology and food biotechnology

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20801 - Environmental biotechnology

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  EI - Biotechnologie a bionika

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-SS-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 189 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 941 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 230 tis. Kč