Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
SS06020195

Veterinární a sociologické aspekty výskytu volně žijících zvířat v urbánním prostředí jako podklad pro jejich efektivní management a rozhodování státní správy

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život

 • Veřejná soutěž

  STA02023SS060

 • Hlavní účastníci

  Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  SS06020195 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Veterinary and sociological aspects of the occurrence of wild animals in the urban environment as a basis for their effective management and decision-making by the state administration

 • Anotace anglicky

  A) Monitoring of the current occurrence of invasive species of large mammals (LM) in the city of Brno, B) Identification of the most important types of LM, their distribution, abundance and potential risks for human society in the city of Brno, C) Evaluation of the prevalence of selected types of parasitic, bacterial and viral pathogens in LM killed in the city of Brno, D) Analysis and synthesis of the issue of the occurrence of LM in municipalities and procedures for eliminating the occurrence and abundance of LM in the municipalities of the CR, E),Description the form of human-wildlife interactions in urban environment and bring knowledge about human-animal relations F) Creation of a strategic plan for the suppression of wild animals in the urban areas of municipalities.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10619 - Biodiversity conservation

 • OECD FORD - vedlejší obor

  30304 - Public and environmental health

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50704 - Environmental sciences (social aspects)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AO - Sociologie, demografie<br>DN - Vliv životního prostředí na zdraví<br>EH - Ekologie – společenstva<br>FM - Hygiena

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2025

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-SS-R

 • Datum dodání záznamu

  10. 5. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  11 973 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  9 578 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 395 tis. Kč