Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TA01011363

Výzkum a vývoj senzorového systému pro stanovení obsahu diacetylu v pivu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

 • Veřejná soutěž

  ALFA 1 (STA02011TA01)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  20110093

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Research and development of sensor system for determination of diacetyl in beer.

 • Anotace anglicky

  a/ technology optimization of sensor elements based on porous silicon, b/ development of applicable molecular, polymer or biological systems with molecular recognition properties for selective detection of vicinal diketones, c/ development of methods foreffective functionalization of silicon nanocrystals in porous silicon with molecular recognition systems developed ad c/. d/ development of methods for determination of diacetyl content by means of optical sensor based on functionalized porous silicon.e/ implementation of measuring equipment for determination of diacetyl content in beer.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JB - Senzory, čidla, měření a regulace

 • CEP - vedlejší obor

  JI - Kompositní materiály

 • CEP - další vedlejší obor

  GM - Potravinářství

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20201 - Electrical and electronic engineering<br>20505 - Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)<br>21101 - Food and beverages

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo schválení poskytovatele.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2011

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2013

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2012

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP14-TA0-TA-U/04:1

 • Datum dodání záznamu

  10. 7. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  8 092 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 449 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 643 tis. Kč