Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TA02030038

Zvýšení efektivity a přesnosti dopravních průzkumů pomocí informačních a komunikačních technologií

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

 • Veřejná soutěž

  ALFA 2 (STA02012TA02)

 • Hlavní účastníci

  Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2012TA02030038

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Improvement of travel survey accuracy and effectivity using information and communication technologies

 • Anotace anglicky

  Aim of the project is to improve efficiency and quality of activity-travel surveys ? basic source of data for travel behavior analysis, design of 4-step transport planning models and research in the field of agent-based simulators of travel demand. Within the project we will develop technological solutions of surveys using GPS/GSM technologies and design guidelines reflecting specifics of CR. Lower costs high quality data acquisition will increase the efficiency of transport planning process.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • CEP - hlavní obor

  AP - Městské, oblastní a dopravní plánování

 • CEP - vedlejší obor

  AO - Sociologie, demografie

 • CEP - další vedlejší obor

  AH - Ekonomie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance<br>50401 - Sociology<br>50402 - Demography<br>50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)<br>50702 - Urban studies (planning and development)<br>50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)<br>50704 - Environmental sciences (social aspects)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt uspěl podle zadání. Řešení přispělo k cíli programu novými výsledky vhodnými k okamžité realizaci.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2014

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 3. 2013

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP15-TA0-TA-U/09:1

 • Datum dodání záznamu

  17. 9. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  13 510 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 467 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  5 043 tis. Kč