Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TA03010548

Výzkum a vývoj pokročilých tenkovrstvých elementů pro přímé sledování časové proměnné pomocí přesně kalibrovatelné barevné změny

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

 • Veřejná soutěž

  ALFA 3 (STA02013TA03)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2013TA03010548

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Research and development of advanced thin film sensors for direct monitoring of the time variable by means of preciously calibrated colour change

 • Anotace anglicky

  Thin films, which reveal the time dependent and calibrated colour change are specifically well suited as efficient tools for simple visual evaluation of the time variable. In fact it is a memory element which transforms the continuous time axis to the cumulative form with any possible precision. It might be, after proper evaluation, used as a dose value, expiration period, safe exposition scale, product durability check parameter, etc. Five separate project topics are proposed: (PT1 - medicine and pharmacology, PT2 - prevention and health protection, PT3 - protection of musem and archive subjects, PT4 - protection of customers, food safety, PT5 - civil engineering, architecrure.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  CD - Makromolekulární chemie

 • CEP - vedlejší obor

  JI - Kompositní materiály

 • CEP - další vedlejší obor

  JP - Průmyslové procesy a zpracování

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10404 - Polymer science<br>20501 - Materials engineering<br>20505 - Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)<br>20705 - Remote sensing<br>20706 - Marine engineering, sea vessels<br>20707 - Ocean engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výstupy a výsledky byly dosaženy v souladu se Smlouvou/Rozhodnutím o poskytnutí účelové podpory, popř. platného Dodatku k této Smlouvě.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2013

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2015

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  11. 3. 2014

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP16-TA0-TA-U/04:1

 • Datum dodání záznamu

  2. 2. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  21 208 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  13 770 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  7 438 tis. Kč