Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TA04011525

Výzkum a vývoj technologií přesného lití radiálních kol turbodmychadel nové generace a nových typů lopatek plynových turbín.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

 • Veřejná soutěž

  ALFA 4 (STA02014TA04)

 • Hlavní účastníci

  První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2014TA04011525

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Research and Development of Precision Casting Technology of Radial Wheels of New Generation Turbochargers and New Types of Gas Turbines Blades

 • Anotace anglicky

  The submitted Project titled “Research and Development of Precision Casting Technology of Radial Wheels of New Generation Turbochargers and New Types of Gas Turbines Blades” is focused on the research, development and subsequent implementation of new progressive technologies of precise casting into serial production of highly complex radial wheels of turbochargers and blades of gas turbines. A Precision Casting Division, which is the entity submitting the Project within our joint-stock company is focused on the deliveries of castings from nickel and cobalt-based superalloys. At present, we receive requirements from renowned producers of turbochargers developing new generation turbochargers for deliveries of these castings. Designers’ requirements of these modern turbochargers lead to the necessity to introduce better quality heat resistant materials. It is therefore necessary to optimize the technological procedure of precise casting so that the best possible mechanic properties of these castings are achieved. An inseparable part of the Project will thus be extensive tests of the mechanic properties focused namely on stress that are crucial with respect to the application of the material. The obtained findings will allow mastering of the production of new types of highly demanding castings from nickel and cobalt-based superalloys and subsequently the implementation of the serial production of the newly developed turbochargers. Thanks to a change in the production technology, the Project further contributes significantly to the reduction of energy and material demands of the production and to the enhanced protection of the environment. In the production of the ceramic shell moulds in most new types of castings water based binding agent will be applied in comparison to the binding agent currently used, which is mainly alcohol based. This will reduce the amount of alcohol vapors released to the atmosphere and thus significantly improve the environmental situation.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JG - Hutnictví, kovové materiály

 • CEP - vedlejší obor

  JL - Únava materiálu a lomová mechanika

 • CEP - další vedlejší obor

  JS - Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20306 - Audio engineering, reliability analysis<br>20501 - Materials engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt uspěl s vynikajícími výsledky. Byly dosaženy všechny výstupy a výsledky projektu podle schváleného návrhu. Mimořádně kvalitní, systémové a provázané řešení zkušených vědců vedlo k předpokládanému cíli. Náročná výroba odlitku přesným litím, která vyústila v ověřenou technologii a dokonce k sériové výrobě je mimořádným úspěchem. Tento grantový úkol byl splněn na výbornou.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2014

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-TA0-TA-U/16:1

 • Datum dodání záznamu

  6. 11. 2018

Finance

 • Celkové uznané náklady

  40 040 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  25 050 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  14 990 tis. Kč