Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TA04021117

Výzkum metod integrované ochrany řepy cukrové proti háďátku řepnému

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

 • Veřejná soutěž

  ALFA 4 (STA02014TA04)

 • Hlavní účastníci

  Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  ZP3

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Research of integrated methods of Sugar Beet Nematode management

 • Anotace anglicky

  Main aim of this project proposal is to develop the protecting measures of the sugar beet (Beta vulgaris var. altissima) against the Sugarbeet nematode (Heterodera schachtii). Methods of molecular biology diagnostic, effects of essential oils, nematophagous fungi and plant growth supporting substances on H. schachtii harmfulness will be tested.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin

 • CEP - vedlejší obor

  GC - Pěstování rostlin, osevní postupy

 • CEP - další vedlejší obor

  EB - Genetika a molekulární biologie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10603 - Genetics and heredity (medical genetics to be 3)<br>10604 - Reproductive biology (medical aspects to be 3)<br>10605 - Developmental biology<br>10608 - Biochemistry and molecular biology<br>10609 - Biochemical research methods<br>30101 - Human genetics<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise se shodla, že nebylo splněno zadání, a to z důvodu nedosažení všech deklarovaných výsledků (uvedeno výše), Smlouva však byla dodržena. Oponentní komise konstatovala, že výsledků bylo dosaženo pouze věcně, nikoliv v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů. Je předpoklad dosažení všech deklarovaných výsledků. Požadované dokumenty byly doloženy a stanovisko bylo změněno na Uspěl podle zadání.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-TA0-TA-U/09:1

 • Datum dodání záznamu

  5. 9. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  16 189 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  9 576 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  19 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  6 636 tis. Kč