Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TA04031092

Interpretace a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

 • Veřejná soutěž

  ALFA 4 (STA02014TA04)

 • Hlavní účastníci

  GEOtest, a.s.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2014TA04031092

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Interpretation and corelation of dynamic and cone penetration test for more effective design traffic structures

 • Anotace anglicky

  The general intended impact of the project is to contribute to savings during realization of constructions of traffic infrastructure nad to give basis for revision and improvement of current directives. The particular goal then is the improvement of the system of correlative dependencies and the evaluation methodology of the dynamic penetration test. The results of the project will be represented by following outputs : - definition of correlative relations between quantities obtained through the dynamic penetration test (the cone penetration resistance, the number of blows, the torque) and the geotechnical characteristics for exactly defined soil types with the most widespread appearance through the Czech Republic territory. - definition of unified criteria for checking the quality of the compaction of embankments and bacfills by the dynamic penetration test - giving basis for revision of related directives The works on the project will be carried out in following stages : year 2014 : Summary state of art and archive materials, estimation of relevant localities and suitable types of soils, start of the field works. year 2015 : performance of the field and laboratory tests, gathering of results for statistical evaluation; starting development of equipment for record of blow for light dynamic machine year 2016 : completion of the field and laboratory tests, result analysis, statistical evaluation, finding out the correlation facts; development of equipment for record of blow for light dynamic machine year 2017 : completion of development of equipment for record of blow for light dynamic machine, creation of software for interpretation penetration tests and probabilistic analysis of geotechnical data, formulation of the final report, certified methodology with recommendations for the use of penetration tests in road construction.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JM - Inženýrské stavitelství

 • CEP - vedlejší obor

  JN - Stavebnictví

 • CEP - další vedlejší obor

  DB - Geologie a mineralogie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10504 - Mineralogy<br>10505 - Geology<br>10506 - Paleontology<br>20101 - Civil engineering<br>20102 - Construction engineering, Municipal and structural engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešení projektu přispělo k cíli programu novými výsledky k okamžitému užití v praxi. Byly dosaženy plánované cíle projektu a všech plánovaných výsledků.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2014

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-TA0-TA-U/16:1

 • Datum dodání záznamu

  6. 11. 2018

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 244 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 955 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  3 289 tis. Kč